Close

(Nyttårs)forsett

I utgangspunktet er jeg ikke særlig tilhenger av alle forsettene som følger med det nye året, de såkalte nyttårsforsettene. Et hysteri, og et jag. År etter år. Jeg er mer for at man i ny og ne finner frem til mål man ønsker å nå, eller områder man ønsker å forbedre. Å ha noen mål å forholde seg til er motiverende. De gir en indikasjon på hvor du befinner deg, hva du hittil har oppnådd, hva du skulle gjort mer eller mindre av, og hva som eventuelt gjenstår. Noen mål er klart definerte, andre er mer diffuse. Noen mål nås en gang, mens andre må stadig vedlikeholdes.

Jeg ønsker.. 

å våge
-Jeg skal gjøre ting som gjør meg glad og som gir meg verdi. Det er ikke hva omgivelsene tror og mener som skal definere meg og mine valg, men det er det som gleder og gjør meg godt.

å smile og glede
-Jeg skal møte mennesker med et smil. Det krever så lite, og gleder så mye.

å nyte
-Jeg skal lære meg å nyte tilværelsen her og nå. Mindre tid skal gå med til å bekymre meg for det som har skjedd og det som skal skje. Du og jeg, -vi må leve i nuet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *