Close

Let’s do this

Som ved så mye annet er den største barrieren med å starte å vite akkurat hvordan.
Jeg er lei av å gå rundt å tenke på hva alle andre tror og mener. Det er ikke mulig å tilfredsstille alle til enhver tid, selv om man så gjerne skulle ønske. Eller skulle man egentlig det?

Å skrive blogg er etter min mening undervurdert. Alle sitter inne med mye kunnskap og erfaring som med fordel kan deles med flere. Blogger er lett tilgjengelige for alle, og egner seg godt til akkurat dette. Det er på høy tid å innse at kommunikasjonsformene utvikles. En blogg er en enkel og effektiv ytringsform, og den behøver ikke bare å ta for seg rosa fjas og overfladiske glis. Troverdigheten er viktig. Å påstå noe som ikke er sant, å lure til seg ufortjent oppmerksomhet, eller forsøk på manipulering til fordel for seg selv -det er ikke greit!
Alt er selvsagt ikke like interessant å lese om, men det avhenger jo av hvem du er, og hva du liker og foretrekker. Jeg mener det er viktig å bruke mulighetene vi har til å ytre våre tanker og meninger, men det bør og skal selvsagt gjøres med fornuft.

Jeg ønsker med det å introdusere meg selv, Ingvild Hauge, for denne blogg-verden.

IMG_8809-6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *