Close

Lær av noen som kan: Heidi Sperre

Digital sosiolog og gründer, eier og daglig leder av kommunikasjonsbyrået, Fly AS; Heidi Sperre, har bakgrunn innen sosiologi, psykologi og organisasjonsstruktur.

Etter å ha fått mye interessant og nyttig informasjon fra Ingvild Moen ble jeg inspirert til å gjøre forsøk på å ta kontakt med flere, for å lære mer og få bedre innsyn i hvilke muligheter og utfordringer man møter i det praktiske liv, innen digital kommunikasjon. Jeg sendte derfor av gårde noen flere mailer, og kom i kontakt med Heidi Sperre. Hun var klar for et møte, men siden hun er bosatt i Bergen så endte vi opp med å møtes via – ja nettopp, digital kommunikasjon.

Heidi Sperre

Som daglig leder av Fly AS; et digitalt kommunikasjonsbyrå, har Sperre direkte ansvar for kundene, samtidig som hun sitter med mye administrativt arbeid.

Varierende oppgaver

Hva interesserer du deg mest for? Og hva er det ved det som fascinerer deg?

Sperre er sosiolog, og interesser seg derfor naturlig nok for menneskelig atferd og relasjoner. Hun er også særdeles opptatt av teknologi, og bruker mye tid på å følge med på alle nye muligheter og utfordringer som vi står overfor i vår nye mediehverdag. I rollen som bedriftsrådgiver er hun også avhengig av å ha et kommersielt syn og perspektiv på kundenes behov, for blant annet å se hvordan merkevarer kan nyttiggjøre seg de mulighetene som den digitale teknologien gir.

– Jeg vil også fremheve det kreative aspektet ved yrket mitt, ved at jeg er «hands-on» og får bidra mye på produksjonssiden.

Heidi jobber med mange oppgaver på flere områder i virksomheten. Hun lager strategier, kvalitetssikrer og bidrar på innholdssiden. I tillegg gjør hun medieinnkjøp, måler resultater og rapporterer. Dagene er svært varierende, men det går mange timer med foran Mac’en, og i møte med kunder.

– Jeg jobber mye, og ofte til alle døgnets tider. Men jeg har også anledning til å ta fri når jeg føler behov for det.

Sperre elsker friheten ved å jobbe for seg selv. Den digitale teknologien gjør at hun kan jobbe hvor som helst og når som helst.

Teknologien gir muligheter

Hva er fordelene/ulempene med digitaliseringen som foregår, sett i et kommunikasjonsmessig perspektiv?

– Det er mye støy. Volumet av medieinnhold er enormt og det kan derfor være vanskelig nå frem med et budskap.

I tillegg til støy er det helt klart en utfordring med alle plattformene/kanalene som finnes i dag. Mangfoldet og de mange mulighetene gjør det krevende å holde tritt. Det krever mye kunnskap og erfaring, påpeker Sperre. På den andre siden så gjør de mange kanalene det mulig å gi alle en «scene». Dersom man har en god strategi for hvordan man vil utnytte denne scenen, og lager godt innhold, så har man gode muligheter for å kunne nå frem til et stort publikum. Heidi synes det er positivt at samfunnet har blitt mer transparent enn tidligere. Kommunikasjonen er blitt mer åpen og tilgjengelig.

Jeg jobber mye, og ofte til alle døgnets tider. Men jeg har også anledning til å ta fri når jeg føler behov for det.

Kvalitet i alle ledd

Sperre mener at en forutsetning for å kunne lykkes med kommunikasjon og sosiale medier er å sørge for kvalitet i alle ledd. Det er viktig med en god strategi, en tydelig profil, godt og konsistent innhold, klare budsjetter, god kunnskap og relevante og informative målemetoder.

– I tillegg må man være fleksibel, dynamisk og kreativ, slik at kundene opplever deg som en god støttespiller.

Heidi understreker også viktigheten av å følge med på konkurrenter, kanaler og markedet. Det skjer noe hele tiden. Å være oppdatert på det som skjer til enhver tid er helt essensielt dersom man skal klare å følge med på utviklingen.


Tusen takk, for gode og inspirerende svar, Heidi!

// Ingvild Hauge

4 thoughts on “Lær av noen som kan: Heidi Sperre

  1. Veldig inspirerende innlegg Ingvild!
    Det er viktig å følge den digitale utviklingen vi nå står ovenfor og derfor tenker jeg at mange av de synspunktene som kommer frem i dette innlegget er nyttig å ta med seg. Innhmoldsproduksjonen på nett har vokst enormt og det er i dag en evig kamp om å bli mest mulig synlig.
    Liker at du tar kontakt med personer som viser seg å ha mye klokt på hjerte 🙂

    1. Tusen takk, for fin tilbakemelding Stine! 🙂
      Enig med deg. Det er viktig å følge med for å holde tritt -også er det jo spennende!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *