Close

Lær av noen som kan: Ingvild Moen

Grunnlegger og driver av Resonate; Ingvild Moen, er utdannet lærer og har jobbet med digital markedsføring og sosiale medier siden 2009.

Hvordan kan jeg finne mer ut av det jeg ønsker å bli god på? Jo, jeg kan for eksempel oppsøke mennesker som er interessert i det samme som meg og/eller holder aktivt på med akkurat det jeg ønsker å lære mer om.

Jeg tok kontakt med Ingvild Moen. Hun står bak Resonate; et rådgivningsfirma som primært leverer tjenester innen digital markedsføring i sosiale medier og ny teknologi.

Moen har fått flere utmerkelser for sine prestasjoner, blant annet; Norges beste twitrer i 2012, og Årets Sosiale Medier Personlighet under konferansen Social Media Days 2014.

Ingvild Moen
Foto: Olav Mellingsæter

Svært varierende arbeidsdager

Hva interesserer du deg mest for? Og hva er det med det som er så interessant ved dette?

Ingvild er veldig opptatt av alle endringene som skjer, og som er i ferd med å skje i samfunnet vårt. Hun synes det er fascinerende å prøve å se hvordan disse endringene vil påvirke samfunnet generelt, men spesielt hvilken betydning det vil ha for kommunikasjon/markedsføring/salg.

– Hvordan jobber vi med kommunikasjon når kjøleskapet selv bestiller melk og Jubelsalami?


(Moen utfordret meg til å svare på de samme spørsmålene):

I likhet med Ingvild er jeg veldig interessert i alle endringer som skjer; mulighetene som oppstår, og kanskje også de etiske dilemmaene som følger med. Jeg liker å ha kjennskap til det tekniske slik at jeg har mulighet til å gjøre selv, og unngår å måtte be om for mye hjelp.

Jeg synes det er fantastisk med kommunikasjon; å kunne inspirere, bidra og hjelpe -og jeg har lyst til å lære mer om hvordan man smart og effektivt kan ta i bruk sosiale medier for å få til dette.


For Ingvild finnes det ingen vanlig dag. Arbeidsdagene varierer. Det er på ingen måte noen 8 til 4 jobb å holde på med egen virksomhet. Noen dager flyr hun Norge rundt for å holde foredrag, andre dager løper hun fra møte til møte, og av og til (en sjelden gang) så jobber hun fra kontoret.

Ingvild er alene om det aller meste. Hun har kun en ansatt som jobber på ett spesifikt prosjekt, og sett bort ifra regnskapsføreren som bidrar på regnskapsdelen, så står hun på egne ben.

– Jeg har venner som sier de ville blitt utslitt av så lite struktur, men jeg elsker det.

Per dags dato er Ingvild så heldig at hun får velge kundene sine, noe som har resultert i at hun nå kun jobber med mennesker hun liker. Dette gjør at hun til enhver tid ønsker å yte det lille ekstra, noe hun anser som en stor fordel.

Hvordan jobber vi med kommunikasjon når kjøleskapet selv bestiller melk og Jubelsalami?

Kommunikasjon i vår nye hverdag

Hva er fordelene/ulempene med digitaliseringen som foregår, sett i et kommunikasjonsmessig perspektiv?

– Det er et veldig bredt og stort spørsmål.

Moen mener i likhet med veldig mange andre at utviklingen av ny teknologi vil føre til at måten vi jobber på vil endre seg mye. De store informasjonsmengdene, samt «intelligent» software endrer verdikjedene og forretningsmodellene, og vi blir nødt til å endre tilnærming, og omstrukturere måten vi arbeider på.


Jeg synes det er positivt at kommunikasjonskanalene er blitt såpass brede, mange og lett tilgjengelig. Det gjør det lettere å støtte andre ved å bidra og hjelpe, og man vil også enklere kunne dra nytte av det andre gjør.

Utfordringen er vel heller hvordan man velger å uttrykke seg for å nå frem? Det blir bare viktigere og viktigere å forstå og kunne sosiale medier for å vite hva det er som skal til for å synes.


Hva mener du skal til for å lykkes med kommunikasjon/sosiale medier?

Ingvild understreker viktigheten av å være personlig, eksempelvis ved å besvare spørsmål og kommentarer, selv når folk bare gir et kompliment. Det å gi mer enn du forventer å få er veldig viktig, og kanskje spesielt ved oppstart av en ny virksomhet.

I tillegg til å være raus må du også produsere godt innhold. Innhold som målgruppa opplever som relevant, og gjerne også morsomt/lærerikt/positivt.

Sist, men ikke minst:
– Vær nysgjerrig!


Som Ingvild sier; vær nysgjerrig og engasjert! Finne frem til noe som interesserer! Noe litt kreativt og unikt? Det behøver ikke være noe helt nytt, men måten det legges frem på bør kanskje være annerledes enn hva man er vant med dersom man skal bli lagt merke til? Jeg tror også det er viktig å være åpen og ærlig, genuin og ekte!


Tusen takk, for en fin samtale (over mail) Ingvild! Ser frem til å møte deg!

// Ingvild Hauge

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *