Close

Hvorfor blogge?

Untitled-19

Undrer du deg over hvorfor noen bruker tid på å blogge? Det tror jeg kanskje det er flere som gjør. Jeg skal gi deg mitt svar.

Tidsfordriv? Et ønske om oppmerksomhet?
Ja, kanskje, men det er ikke det viktigste. I en lengre periode har jeg hatt et ønske. Et ønske om å gjøre noe (for noen). Men hva og hvordan? Hva er det egentlig jeg kan bidra med? Jo, jeg har vært ungdom på godt og vondt, og jeg har lært og erfart -noe jeg selvsagt fortsatt gjør. Mitt ønske er å prøve å bidra med noe av det jeg har som utgangspunkt. Jeg vil inspirere og støtte opp, engasjere og hjelpe. Selv har jeg kommet langt bare ved å lese og snakke med mennesker med lignende erfaringer. Vi må støtte oss til hverandre.

Untitled-18

Optimisme og glede er viktig, men livet er ikke alltid like rosenrødt. Oppturer og nedturer. Jeg vil gjøre forsøk på å opprettholde et positivt fokus, men jeg ønsker å være realistisk slik at så mange som mulig skal kunne relatere seg til et og annet av det jeg skriver.

Et annet motiv jeg har for å blogge handler om meg og mitt. Jeg vil bli flinkere til å skrive, formidle og uttrykke meninger. Å publisere det jeg skriver fører til at jeg må tenke og reflektere over hvordan det jeg skriver oppfattes og tolkes. En god øvelse! Formuleringene mine skal bli bedre og ordforrådet større.
Jeg har foreløbig ikke satt noen spesielle rammer for akkurat hva jeg vil skrive om og ikke. Vent og se. 

Tilslutt;
Hei, du der som måtte synes at dette er dumt. Hvorfor leser du? Finn på noe annet!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *