Close

Fra det forutsigbare til det uforutsigbare

Vi er mennesker. Ønsket om å fremstå bra og ha det gøy er for de aller fleste helt essensielt. Spørsmålet er hva er «bra» og hva er «gøy»? Og hva er egentlig viktigst; å fremstå bra selv, eller å hjelpe andre med å ha det bra?

Forrige uke var Carl Størmer; foredragsholder og driver av Jazzcode AS, på plass som gjesteforeleser. Tross turbulens og vanskeligheter i livet fremstår denne mannen som trygg og stødig. Størmer ga oss et fint innblikk i hvordan man håndterer det å ikke ha kontroll, samt viktigheten av forberedelse, tilstedeværelse, samhandling -og ikke minst det å ha det gøy.

Vi går fra det kompliserte og forutsigbare til det komplekse og uforutsigbare

Endring

Tilbake i tid, i industrisamfunnet, var samlebåndsproduksjon og operasjonalisering drivkraften. Det var utgangspunktet for industrialiseringen. Ønsket var å oppnå et felles mål. Folk visste hva de hadde i vente ved å vite hva de til enhver tid skulle gjøre. Tilværelsen var forutsigbar.

I dag, i den tredje industrielle revolusjon, blir ting stadig mer komplekse. Komplekse ved at ting henger sammen på mange måter, med enveis eller toveis påvirkning. Det finnes ikke nødvendigvis ett riktig svar, men flere. Helt avhengig av kontekst, og det gitte mål. Tilværelsen har blitt mer uforutsigbar.

Som Størmer så fint sa: «Vi går fra det kompliserte og forutsigbare til det komplekse og uforutsigbare»

Vi vil føle mangel på kontroll. Uventende ting oppstår, og vi vil ikke klare å forberede oss på dette. Det å være komfortabel med å ha en retning snarere enn å ha en detaljert plan er viktig. Vi må kunne tilpasse oss, og være fleksible. Endringer skjer, og det er vi nødt til å bli komfortable med og akseptere.

unsplash.com

The power of niceness

Størmer understreker viktigheten av å bygge opp under andre; gi og hjelpe, fremfor å fremme seg selv. For hva er vel bedre enn at de rundt deg har det bra? Å bidra vil lønne seg, men det handler ikke om å være hyggelig mot andre for å oppnå egne fordeler. Det handler om å bygge gode og ærlige relasjoner.

Ha det gøy

Vi ble utfordret. Størmer oppfordret hver enkelt til å finne frem til hva som interesser, og hva det er den enkelte av oss ønsker å lære mer om.

Dette er et spørsmål som jeg synes er vanskelig å besvare, og som jeg den siste tiden har tenkt mye på.

Jeg har i veldig lang tid tatt valg basert på (innbilte) forventninger, noe som har ført til at jeg rett og slett ikke lenger helt vet hva det er jeg interesserer meg for og hva det er jeg faktisk synes er gøy. (Dette har jeg skrevet mer om i et innlegg  i nettmagasinet WBD)

Så jeg har vært nødt til å prøve å finne tilbake til meg selv, og kjenne bedre etter..

Hva interesserer du deg for? Hva synes du er gøy? Hva kan du gjøre slik at du lærer mer av det du vil lære? Spurte Størmer.

Det handler om å finne frem til noe som engasjerer; noe man ønsker å gjøre, og ikke noe man føler man må gjøre fordi andre forventer at du skal. Først da vil vi få en indre motivasjon for det vi bruker tiden vår på.

Jeg interesserer meg for design og foto, og synes det er fantastisk gøy med kommunikasjon; å kunne inspirere, bidra og hjelpe. Det er noe av det jeg har lyst til å lære mer om og bruke tid på fremover. Og kanskje spesielt hvordan man smart og effektivt kan ta i bruk sosiale medier og ny teknologi for å få til dette.

Kort oppsummert:

1. Aksepter endring
2. Vær snill og hjelp andre
3. Gjør noe du synes er gøy

// Ingvild Hauge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *