Close

Bak fasaden

Hva velger du å vise frem, og hva velger du å IKKE vise frem på sosiale medier? Samsvarer den du fremstår som med ditt egentlige jeg?

Her om dagen tok jeg tak i boken til Ida Aalen; Sosiale medier, og begynte å lese.

Aalen formulerer seg på en måte som engasjerer. Hun gjør det enkelt for leseren å forstå; gode beskrivelser og refleksjoner, samt fin oppbygging der hun henviser til annen relevant og nyttig teori. Kunne ikke alle pensumbøker vært som denne?

Å skape sitt eget førsteinntrykk

Mennesker er nysgjerrige på hverandre. Vi ønsker å få bekreftet Bak fasadeneller avkreftet noe vi tror, eventuelt ikke tror. Det er ikke sosiale medier som er nysgjerrige, men menneskene. De sosiale mediene bare tilrettelegger. Som Aalen skriver; det meste av tiden vi bruker på sosiale medier, bruker vi ikke på oss selv. Langt mer tid og energi går med til å titte på andre, det være seg nære venner eller uvenner, kjæresten eller eks-kjæresten, kjentfolk eller kjendiser. Og dette er et gjennomgående funn i forskningen.

Når vi vet at andre ser det vi gjør og foretar oss på nett, så er det ikke unaturlig at vi har tanken på det som utgangspunkt når vi ytrer oss. Bevisst og/eller ubevisst.

Profilene vi oppretter er med på å danne et inntrykk av hvem vi er. Bilder vi publiserer, tekster vi deler, likes og kommentarer -alt er med på å definere en personlighet som andre ser og tolker. Spørsmålet er: Gir vi et riktig uttrykk for vår personlighet? Og hva er egentlig et «riktig» inntrykk?

Den såkalte femfaktormodellen (Von Tetzchner, 2001) beskriver menneskers personlighet ut fra følgende fem kriterier: hvor utadvendt man er, hvor nevrotisk man er, hvor omgjengelig man er, hvor samvittighetsfull man er og hvor åpen man er for nye opplevelser. Klarer vi å gi uttrykk for dette gjennom sosiale medier?

På mange måter kan det virke lett å oppfatte ulike typer personlighetstrekk og danne seg et bilde av en person med utgangspunkt i det man får innsyn i gjennom sosiale medier. Men det å forstå et menneske handler om så mye mer. Når vi ikke kjenner personen, så vet vi egentlig lite om en ytrings bakenforliggende intensjon og hensikt. ALT deles aldri. Viktige og/eller mindre viktige detaljer uteblir. Så hva bør man egentlig tenke, tro og mene om det man observerer?

For å få bedre forståelse for sosiale medier; hva vi gjør med dem, og hva de gjør med oss, så anbefaler jeg deg å lese boken «Sosiale medier» skrevet av Ida Aalen.

// Ingvild Hauge

Kilder:
Aalen, Ida. Sosiale medier.